RO sistemi

RO sistemi

Na področju sistemov za reverzno ozmozo sodelujemo z priznanim ameriškim proizvajalcem AXEON water technologies LTD iz Amerike. Axeonovi sistemi sodijo v sam tehnološki vrh in pokrivajo celotno paleto uporabe kot so:

  • razsoljevanje morske vode
  • priprava tehnološke vode
  • priprava vode za farmacevtsko industrijo
  • priprava vode za prehrambeno industrijo
  • itd..
RO sistemi
RO sistemi
RO sistem
RO sistem