logos_for_web-12.png

Sistemi za prečiščevanje vode

AWT proizvaja sisteme za prečiščevanje vode za gospodinjstva, lokalne skupnosti, civilno zaščito in vojsko. Ultrafiltracijski sistemi prečistijo mikrobiološko in kemično oporečen vodni vir v pitno vodo. Desalinizatorji razsoljujejo morsko v pitno vodo.