splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja družbe MF plus d.o.o.

Spletno stran je pripravila družba MF plus d.o.o., Kamniška ulica 39a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MF plus d.o.o.), ki jo upravlja in vzdržuje. Z uporabo spletne strani MF plus d.o.o. sprejema obiskovalec te splošne pogoje, pogoje prijave in odjave na e-novice, oddaje povpraševanja, naročanja brezplačnega preizkusa naprav in potrjuje, da je z njimi seznanjen ter se z njimi strinja.

Pravno obvestilo

Vse vsebine, ki so objavljene na spletnih straneh družbe MF plus d.o.o. so zaščiteno avtorsko delo MF plus d.o.o. in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP Ur.l.RS, št. 16/07,68/08 in 110/03). Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega dovoljenja MF plus d.o.o.

Z dovoljenjem podjetja MF plus d.o.o. so dokumenti, ki so objavljeni na spletni strani MF plus d.o.o., shranjeni, razmnoževani ali kako drugače razširjani le v nekomercialne namene in skladno z določbami ZASP, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah (kot vir podatkov mora biti vidno označen MF plus d.o.o., podatki pa morajo ostati nespremenjeni).

MF plus d.o.o. se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem  spletne strani  trudil  zagotavljati točnost, pravilnost  in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti  za njeno točnost in celovitost, kot tudi ne za škodo, povzročeno z uporabo spletne strani oziroma njenih vsebin.

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. MF plus d.o.o. si pridružuje pravico  spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) ter brez predhodnega opozorila.

MF plus d.o.o. se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov zbranih na spletnih straneh www.mfplus.si skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/07).

Avtorske pravice

Vse vsebine (pisne in slikovne), ki so objavljene na spletni strani družbe MF plus d.o.o., razen vsebin, ki jih vnesejo uporabniki sami, so zaščiteno avtorsko delo MF plus d.o.o. in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega obvestila družbi MF plus d.o.o. in njenega pisnega soglasja.

Naročilo brezplačnega preizkusa

Na spletni strani družbe MF plus d.o.o. lahko uporabniki naročijo brezplačni preizkus izbranih naprav tako, da pod izbrano napravo kliknejo na gumb »naroči brezplačni preizkus«. V kolikor ne najdejo ustrezne naprave, lahko podajo povpraševanje s klikom na gumb »Oddaj povpraševanje«.

Za naročilo brezplačnega preizkusa oz. oddaje povpraševanja se uporabniku spletne strani ni potrebno registrirati. Ob izboru ene izmed naprav oz. oddaji povpraševanja mora vnesti poleg sporočila še naziv pravne osebe, ime in priimek, telefon in e-mail, kamor ga zaposleni podjetja MF plus d.o.o. kontaktirajo ter se z uporabniki dogovorijo za termin brezplačnega preizkusa produkta ali pa ga zgolj informirajo o ponudbi.

Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

Dostava

Podjetje MF plus d.o.o. uporabnika ob oddaji naročila po brezplačnem preizkusu kontaktira in se z njim dogovori za termin dostave oz. namestitve produkta. Dostava in namestitev produkta sta brezplačna. Prav tako sta v času brezplačnega testa na voljo tehnična podpora in servis na klic.

Dostavo opravi podjetje MF plus, d.o.o., kar pomeni, da naročeno napravo dostavi zaposleni ali pogodbeni partner podjetja MF plus d.o.o. Zaposleni oz. pogodbeni partner v podpis predloži dobavnico v dveh izvodih, katera izkazuje, da je bila naprava dostavljena. En izvod obdrži uporabnik, drugega zaposleni oz. pogodbeni partner. Praviloma se dostave vršijo do 15. ure vsakega delovnega dne oz. po dogovoru.

Za naprave, ki jih v določenem trenutku ni na zalogi, se rok dobave ustrezno podaljša, o čemer je uporabnik obveščen takoj ob klicu na oddano naročilo ali po e-mailu.

V primeru višje sile ali okoliščin, ki preprečijo ali otežijo izvršitev sprejetega naročila v dogovorjenem roku, ima MF plus d.o.o. pravico do zavrnitve ali kasnejše izvršitve naročila, kar velja tudi za potrjena naročila za brezplačni preizkus, ki se že izvajajo. Kakršne koli zahteve po odškodnini ter odgovornost podjetja MF plus d.o.o. so pri tem izključene.

MF plus d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za izgube, ki bi nastale zaradi nepravočasno dostavljene naprave.

Pravica do odpovedi naročila

Uporabnik ima pravico brezplačni preizkus kadarkoli odpovedati preko e-maila ali telefona, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Brezplačni preizkus traja praviloma 3 dni. Uporabnik lahko obdobje tudi skrajša in v tem primeru javi po telefonu ali e-mailu, da naj se naprava prevzame.

Stroške prevzema produkta krije ponudnik sam.

Ponudnik si pridržuje pravico kadarkoli in po lastni ter tehtni presoji zavrniti izvedbo brezplačnega testa produkta.

Škoda

MF plus d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki bi nastala uporabniku, njegovim zaposlenim ali tretjim osebam zaradi neupoštevanja ali kršenja »Navodil za uporabo«, priloženih napravi.

MF plus d.o.o. si pridržuje pravico do povračila škode, povzročene na in v zvezi z napravo, v kolikor je uporabnik škodo povzročil namenoma ali iz malomarnosti.

Odtujitev produkta

Za odtujitev naprave uporabnik krije enkratni znesek, kot navedeno spodaj. Po pisnem pozivu k vračilu produkta in računu podjetje MF plus d.o.o. vloži predlog za izvršbo pri stvarno pristojnem sodišču v spodaj navedenih višinah zneskov:

  • po 6.000,00 EUR + DDV za vsako napravo NUCTECH FeverBlock
  • po 4.000,00 EUR + DDV za vsako napravo HNE Vario 13 Carbon
  • po 3.000,00 EUR + DDV za vsako napravo BIG HP 18
  • po 2.000,00 EUR + DDV za vsako napravo SEEK THERMAL Seek Scan
  • po 1.500,00 EUR + DDV za vsako napravo SEEK THERMAL Reveal FirePRO
  • po 1.500,00 EUR + DDV za vsako napravo SEEK THERMAL Reveal ShieldPRO

Politika zaupnosti in varstvo osebnih podatkov

Namen te politike je seznaniti obiskovalce spletne strani o varovanju njihove zasebnosti v MF plus d.o.o. Po spletni strani MF plus d.o.o., se lahko obiskovalci premikajo anonimno. Odločitev o tem, katere informacije o obisku nam želijo zaupati, v celoti prepuščamo obiskovalcem samim.

Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali je MF plus d.o.o., ki z osebnimi podatki ravna skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi.

Podatki o upravljavcu:
Dolg naziv: MF plus d.o.o. Ljubljana
Kratek naziv: MF plus d.o.o.
Naslov: Kamniška ulica 39a
Poštna številka in kraj: SI-1000 Ljubljana
Matična številka: 1507494000
Spletna stran: www.mfplus.si
E-pošta: info@mfplus.si

S prijavo na e-novice ali poslanim povpraševanjem omogočite podjetju MF plus d.o.o., Kamniška ulica 39a, 1000 Ljubljana, da zbira in obdeluje posredovane osebne podatke. Posredovane osebne podatke bomo obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Uradna oseba podjetja je Andreja Petrovič, dosegljiva na elektronskem naslovu: info@mfplus.si .

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Teja Dedić, dosegljiva na elektronskem naslovu: info@mfplus.si.

Obdelava podatkov:

Vaše osebne podatke zbiramo le, če je to nujno potrebno.

S prijavo na e-novice se strinjate, da o vas zbiramo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi. Osebni podatki, ki jih zbiramo so ime, priimek in elektronski naslov.

Če želite oddati povpraševanje, vas bomo prosili za naziv pravne osebe, ime, priimek, elektronski naslov, telefonsko številko in sporočilo. Osebne podatke potrebujemo, da vam lažje podamo odgovor oz. ponudbo na vaše povpraševanje.

Za naročilo brezplačnega preizkusa naprave morate vnesti naziv pravne osebe, ime in priimek, telefon in e-mail, po potrebi tudi sporočilo, da vas zaposleni podjetja MF plus d.o.o. kontaktirajo ter se z vami dogovorijo za termin brezplačnega preizkusa naprave ali pa vas zgolj informiramo o ponudbi.

Namen:
Osebne podatke zbiramo v skladu za namenom, za katerega ste nam jih posredovali. Posredovanih osebnih podatkov ne bomo uporabili za drug namen.

Pravna podlaga:
Osebne podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja oz. na podlagi pogodbe.

Uporaba osebnih podatkov:
Osebne podatke uporabljamo izključno za namen, zaradi katerega ste nam podatke posredovali.

Shranjevanje podatkov:
Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na e-novice, hranimo do preklica. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.
Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.

Posredovanje osebnih podatkov:
Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili, razen izbranim pogodbenim partnerjem, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo ali organizacijo.

Vaše pravice:
V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite ime, priimek ter elektronski naslov.

Zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov: info@mfplus.si ali po pošti na naslov:

MF plus d.o.o.
Kamniška ulica 39a, 1000 Ljubljana

V primeru spora imate pravico vložiti ugovor pri podjetju MF plus d.o.o. ter pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Spori in pristojno sodišče

Udeleženec in podjetje MF plus d.o.o. se bosta trudila spore reševati sporazumno, v medsebojno obojestransko korist in v skladu z najboljšo prakso poslovanja. Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Pohvale in pritožbe uporabnikov

Zanima nas vaša izkušnja z nami, tako dobra kot slaba. Na koncu šteje samo vaše zadovoljstvo. Veseli bomo, če nam boste vašo izkušnjo pri nakupu sporočili na e-mail info@mfplus.si.

Splošni pravilnik nagradne igre »3 NAGRADE ZA 3 NAGRAJENCE«

1. člen: OSNOVNI PODATKI

Organizator nagradne igre je družbaMF plus d.o.o., Kamniška ulica 39a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«).

Nagradna igra poteka na spletnipovezavi https://mailchi.mp/mfplus/mf-tour-nagradna-igrana način, ki je podrobneje opredeljen v tem  pravilniku, in v obdobju od 8. 9. 2022do 10. 11. 2022.

Za vsebino nagradne igre je  izključno odgovorenorganizator.

 

2.člen: DOLOČILA NAGRADNE IGRE

V nagradni igri imajo pravico sodelovati vse fizične osebe, ki sodavčni rezidenti Republike  Slovenije s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji.

V nagradni igri nesmejo sodelovati samostojni podjetniki in pravne osebe.

 

S sodelovanjem v nagradni igri sesmatra, da so udeleženci seznanjeni s pravili nagradne igre, v kateri sodelujejo, in so na vse pogoje in pravila vzvezi s konkretno nagradno igro tudi pristali.Nakup v poslovalnicah organizatorja ni pogoj zasodelovanje v nagradniigri.

 

Za sodelovanje v nagradni igri moraudeleženec izpolniti prijavni obrazec, ki se nahaja na spletni povezavi https://mailchi.mp/mfplus/mf-tour-nagradna-igra.Upoštevani bodo le popolno izpolnjeni prijavni obrazci, ki bodo oddani do10. 11. 2022. Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje enkrat. Nagrado lahko vsak sodelujoči v nagradniigri prejme največ enkrat.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženecstrinja z objavo svojega imena in priimka v

okviru objave nagrajencev nagradne igre.

Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu ali drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči s

sodelovanjem v nagradniigri.

 

3. člen: NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE 

Udeleženci, ki bodoizpolnili prijavni obrazec, s tem sodelujejo v nagradnem žrebu. Nagradni žreb poteka 10. 11. 2022.

Nagradni žreb vsakič potekaelektronsko ob prisotnosti tričlanske komisije organizatorja. Žrebanje vsakič poteka v prostorih organizatorja inni javno. Izžrebanih je toliko nagrajencev, kolikor nagrad je razpisanih neposredno na spletni povezavikjer poteka nagradna igra. Nagrajenci nagradne igre so vsakič izžrebani med vsemi udeleženci nagradne igre. Izbira je dokončna, pritožba na izbor komisijeni mogoča.

 

Organizator nagrajenca o prejetinagradi v okviru nagradne igre obvesti v roku treh (3) delovnih dni po žrebu. Obvesti ga preko e-naslova, ki ga jenagrajenec navedel v prijavnem obrazcu.

 

Organizator nagradne igre nagrajenca pozove,da nagrado prevzamev roku desetih (10) dni od datuma obvestila o načinu prevzema nagrade.

 

Smatra se, da nagrajenecodstopa od sodelovanja v nagradni igri, se odreka nagradi in od organizatorja nagradneigre ni upravičen zahtevati izročitve nagrade v primerih, ko:

-         se nagrajenec na elektronskosporočilo, s katerim ga organizator nagradne igre obvešča o tem, daje nagrajenec, ne odzove v treh (3) delovnih dneh ali

-         nagrajenec ne odda vseh zahtevanih osebnih podatkov do datuma v obvestilu, s katerim ga organizator nagradneigre poziva k njihovi oddaji ali

-         ne prevzamenagrade osebno v danem roku.

 

V tem primeruje organizator do nagrajenca prost vseh obveznosti. Nagrada, namenjene temu udeležencunagradne igre, bo ostala nepodeljena in jo lahko organizator uporabi za katerikoli drug namen.

4. člen: NAGRADE

Organizator v okvirunagradne igre ob koncu trajanjanagradne igre podelieno ali več

nagrad, ki so razpisane neposredno na spletni povezavi, kjer poteka nagradna igra.

 

Nagrade ni mogoče zamenjati za drugonagrado ali izplačati v gotovini. Nagrada v nobenem primeru ni prenosljivana drugo osebo.

 

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini (Zdoh-2, Uradni listRS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 –

odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in66/19), nagrada pa se obdavči kot drug dohodekpo navedenem zakonu. Plačilo in izvedbo plačila akontacije dohodnine po stopnji25% od davčne osnove opraviorganizator nagradne igre, morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo pa gredo v breme nagrajenca. Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudiobvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi. Skladno s 108. členom Zakona o dohodnini se nagrada ne všteva v letno dohodninsko osnovo, če vrednost dobitka ne presega42 eur.

 

Akontacije dohodnine, v skladu s 282. členom Zakona o davčnem postopku(ZdavP-2, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo,32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14,91/15, 63/16, 69/17,13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19)organizatorju

nagradne igre ni potrebno odtegniti inplačati, če je izračun le-te nižji od dvajset evrov (20,00 eur). Organizator nagrajence opozarja, da obstaja možnost,da bodo zaradi prejema nagrade lahko razporejeni v višji dohodninskirazred.

 

5. člen: IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE

Organizator si pridržuje pravicoizključiti udeležence iz posamezne nagradneigre brez opozorila v primeru:

-      kršitve pogojev sodelovanja v posamezni nagradni igri,

-      sodelovanja v imenu tretjih oseb z njihovovednostjo ali brez,

-      uporabe nezakonitih pripomočkov, vseh vrst manipulacije, sodelovanja preko društev

nagradnih iger, avtomatskih storitev ali profesionalnih storitev nagradnih iger.

 

V primeru izključitve udeležencev lahko organizator zahteva povrnitev nagrade.

 

6. člen: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV UPORABNIKA 

MF plus d.o.o. se zavezuje spoštovati najvišje standarde varstvaosebnih podatkov, določenes Splošno uredbo o varstvuosebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvuosebnih podatkov.

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov jepodjetje MF plus d.o.o., Kamniška ulica 39a, 1000 Ljubljana, matična številka 1507494000, davčna številka SI 11283360.

Upravljavec osebne podatke udeležencev nagradne igre obdeluje napodlagi a alineje 1. odstavka 6. členaSplošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). Osebe, mlajšeod 18 let, privolitve ne morejo podati.

 

Udeleženec nagradne igre organizatorjukot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelavepodatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbenagradne igre v skladu z vsakokrat veljavnimzakonom o varstvuosebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvuosebnih podatkov (UredbaEU 2016/679).

 

Za zgoraj navedeni namen, t. j. za izvedbo nagradne igre,organizator uporablja osebne podatke, ki jihje organizator pridobil z izpolnjenimi prijavnimi obrazci.

Zaradi izpolnjevanja davčnih predpisov bo organizator zgolj odnagrajencev nagradne igre naknadno zahtevaldavčno številko, ki jo bo po uporabi za davčne namene izbrisal oz. hranil vskladu z davčnimi predpisi.

 

Udeleženci v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igristrinjajo tudi z javno objavo njihovih podatkov (ime in priimek)na spletni strani http://www.mfplus.si z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja.

 

Brez izrecne privolitve udeležencev nagradne igre organizator osebnihpodatkov udeležencev ne boposredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno zapotrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen če s predpisi ni določeno drugače.

 

Privolitev k obdelavi lahko udeleženecv nagradni igri kadarkoli prekliče, preklic pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov predpreklicem. Privolitev udeleženec prekliče brezplačno, s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali na elektronski naslov info@mfplus.si.

 

Udeleženčevi podatkise bodo prenehaliobdelovati nemudoma, vendar najkasneje v 15 dneh po prejemupreklica privolitve, v istemroku se bodo trajno izbrisali.

 

Udeleženec v nagradni igri lahko kadarkolizahteva vpogled v katalog zbirk svojih osebnihpodatkov, ki jih organizator nagradneigre obdeluje. Udeleženec ima pravico zahtevatidostop do osebnihpodatkov, ki se hranijo o njem, zahtevatipopravek napačno navedenihpodatkov, njihov izbris,omejitev obdelave in pravico podati ugovor obdelaviter zahtevati prenos podatkov drugemuupravljavcu, pri čemer lahko udeleženec določi, naj se podatki pošljejonjemu ali tretji osebi, kot določajo členi 15 – 22Splošne uredbe o varstvu osebnihpodatkov (Uredba EUR 2016/679).

 

Organizator zahteva,da udeleženec v nagradni igri vse navedenezahtevke poda pisnopri informacijah podjetja MF plus d.o.o. ali na elektronski naslov info@mfplus.si.

 

Organizator bo zahtevo izpolnili v roku 1 meseca, ta rok se v primeru utemeljenih razlogov lahko podaljša za največ dva meseca.

Če udeleženec v nagradni igri meni, daje prišlo do nepravilne obdelave njegovih osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo na Urad informacijskega pooblaščenca, Zaloška cesta 59, Ljubljana, www.ip-rs.si.

 

7.  člen: IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične težave, na katere nima vpliva (npr. izpadi omrežja ali električne energije), ali nedosegljivost strežnika.

 

Organizator tudi ni odgovoren za morebitne nesrečeali poškodbe udeležencev, ki bi nastale zaradi sodelovanja v nagradni igri. Sodelovanje je na lastno odgovornost.

 

Za pravilnost posredovanih osebnih in kontaktnih podatkov so odgovorni izključno sodelujoči.

 

8.  člen: KONČNE DOLOČBE

Splošni pravilnik nagradnih iger, ki potekajo na spletnem naslovu https://mailchi.mp/mfplus/mf-tour-nagradna-igra, prične veljati z dnem 1. 9. 2022.

 

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na svoji spletni strani.

 

Sodelovanje v posamezni nagradni igri pomeni pristanek na vsa določila tega pravilnika. Vse morebitne nejasnosti glede razlage tega pravilnika in nepredvidene primere bo suvereno reševal organizator.

 

 

V Ljubljani, 1. 9. 2022