splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja družbe MF plus d.o.o.

Spletno stran je pripravila družba MF plus d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana – Črnuče  (v nadaljevanju MF plus d.o.o.), ki jo upravlja in vzdržuje. Z uporabo spletne strani MF plus d.o.o. sprejema obiskovalec te splošne pogoje, pogoje prijave in odjave na e-novice, oddaje povpraševanja, naročanja brezplačnega preizkusa naprav in potrjuje, da je z njimi seznanjen ter se z njimi strinja.

Pravno obvestilo

Vse vsebine, ki so objavljene na spletnih straneh družbe MF plus d.o.o. so zaščiteno avtorsko delo MF plus d.o.o. in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP Ur.l.RS, št. 16/07,68/08 in 110/03). Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega dovoljenja MF plus d.o.o.

Z dovoljenjem podjetja MF plus d.o.o. so dokumenti, ki so objavljeni na spletni strani MF plus d.o.o., shranjeni, razmnoževani ali kako drugače razširjani le v nekomercialne namene in skladno z določbami ZASP, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah (kot vir podatkov mora biti vidno označen MF plus d.o.o., podatki pa morajo ostati nespremenjeni).

MF plus d.o.o. se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem  spletne strani  trudil  zagotavljati točnost, pravilnost  in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti  za njeno točnost in celovitost, kot tudi ne za škodo, povzročeno z uporabo spletne strani oziroma njenih vsebin.

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. MF plus d.o.o. si pridružuje pravico  spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) ter brez predhodnega opozorila.

MF plus d.o.o. se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov zbranih na spletnih straneh www.mfplus.si skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/07).

Avtorske pravice

Vse vsebine (pisne in slikovne), ki so objavljene na spletni strani družbe MF plus d.o.o., razen vsebin, ki jih vnesejo uporabniki sami, so zaščiteno avtorsko delo MF plus d.o.o. in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega obvestila družbi MF plus d.o.o. in njenega pisnega soglasja.

Naročilo brezplačnega preizkusa

Na spletni strani družbe MF plus d.o.o. lahko uporabniki naročijo brezplačni preizkus izbranih naprav tako, da pod izbrano napravo kliknejo na gumb »naroči brezplačni preizkus«. V kolikor ne najdejo ustrezne naprave, lahko podajo povpraševanje s klikom na gumb »Oddaj povpraševanje«.

Za naročilo brezplačnega preizkusa oz. oddaje povpraševanja se uporabniku spletne strani ni potrebno registrirati. Ob izboru ene izmed naprav oz. oddaji povpraševanja mora vnesti poleg sporočila še naziv pravne osebe, ime in priimek, telefon in e-mail, kamor ga zaposleni podjetja MF plus d.o.o. kontaktirajo ter se z uporabniki dogovorijo za termin brezplačnega preizkusa produkta ali pa ga zgolj informirajo o ponudbi.

Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

Dostava

Podjetje MF plus d.o.o. uporabnika ob oddaji naročila po brezplačnem preizkusu kontaktira in se z njim dogovori za termin dostave oz. namestitve produkta. Dostava in namestitev produkta sta brezplačna. Prav tako sta v času brezplačnega testa na voljo tehnična podpora in servis na klic.

Dostavo opravi podjetje MF plus, d.o.o., kar pomeni, da naročeno napravo dostavi zaposleni ali pogodbeni partner podjetja MF plus d.o.o. Zaposleni oz. pogodbeni partner v podpis predloži dobavnico v dveh izvodih, katera izkazuje, da je bila naprava dostavljena. En izvod obdrži uporabnik, drugega zaposleni oz. pogodbeni partner. Praviloma se dostave vršijo do 15. ure vsakega delovnega dne oz. po dogovoru.

Za naprave, ki jih v določenem trenutku ni na zalogi, se rok dobave ustrezno podaljša, o čemer je uporabnik obveščen takoj ob klicu na oddano naročilo ali po e-mailu.

V primeru višje sile ali okoliščin, ki preprečijo ali otežijo izvršitev sprejetega naročila v dogovorjenem roku, ima MF plus d.o.o. pravico do zavrnitve ali kasnejše izvršitve naročila, kar velja tudi za potrjena naročila za brezplačni preizkus, ki se že izvajajo. Kakršne koli zahteve po odškodnini ter odgovornost podjetja MF plus d.o.o. so pri tem izključene.

MF plus d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za izgube, ki bi nastale zaradi nepravočasno dostavljene naprave.

Pravica do odpovedi naročila

Uporabnik ima pravico brezplačni preizkus kadarkoli odpovedati preko e-maila ali telefona, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Brezplačni preizkus traja praviloma 3 dni. Uporabnik lahko obdobje tudi skrajša in v tem primeru javi po telefonu ali e-mailu, da naj se naprava prevzame.

Stroške prevzema produkta krije ponudnik sam.

Ponudnik si pridržuje pravico kadarkoli in po lastni ter tehtni presoji zavrniti izvedbo brezplačnega testa produkta.

Škoda

MF plus d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki bi nastala uporabniku, njegovim zaposlenim ali tretjim osebam zaradi neupoštevanja ali kršenja »Navodil za uporabo«, priloženih napravi.

MF plus d.o.o. si pridržuje pravico do povračila škode, povzročene na in v zvezi z napravo, v kolikor je uporabnik škodo povzročil namenoma ali iz malomarnosti.

Odtujitev produkta

Za odtujitev naprave uporabnik krije enkratni znesek, kot navedeno spodaj. Po pisnem pozivu k vračilu produkta in računu podjetje MF plus d.o.o. vloži predlog za izvršbo pri stvarno pristojnem sodišču v spodaj navedenih višinah zneskov:

  • po 6.000,00 EUR + DDV za vsako napravo NUCTECH FeverBlock
  • po 4.000,00 EUR + DDV za vsako napravo HNE Vario 13 Carbon
  • po 3.000,00 EUR + DDV za vsako napravo BIG HP 18
  • po 2.000,00 EUR + DDV za vsako napravo SEEK THERMAL Seek Scan
  • po 1.500,00 EUR + DDV za vsako napravo SEEK THERMAL Reveal FirePRO
  • po 1.500,00 EUR + DDV za vsako napravo SEEK THERMAL Reveal ShieldPRO

Politika zaupnosti in varstvo osebnih podatkov

Namen te politike je seznaniti obiskovalce spletne strani o varovanju njihove zasebnosti v MF plus d.o.o. Po spletni strani MF plus d.o.o., se lahko obiskovalci premikajo anonimno. Odločitev o tem, katere informacije o obisku nam želijo zaupati, v celoti prepuščamo obiskovalcem samim.

Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali je MF plus d.o.o., ki z osebnimi podatki ravna skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi.

Podatki o upravljavcu:
Dolg naziv: MF plus d.o.o. Ljubljana
Kratek naziv: MF plus d.o.o.
Naslov: Pot k sejmišču 30
Poštna številka in kraj: SI-1231 Ljubljana – Črnuče
Matična številka:
Spletna stran: www.mfplus.si
E-pošta: info@mfplus.si

S prijavo na e-novice ali poslanim povpraševanjem omogočite podjetju MF plus d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana – Črnuče, da zbira in obdeluje posredovane osebne podatke. Posredovane osebne podatke bomo obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Uradna oseba podjetja je Andreja Petrovič, dosegljiva na elektronskem naslovu: info@mfplus.si .

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Teja Dedić, dosegljiva na elektronskem naslovu: info@mfplus.si.

Obdelava podatkov:

Vaše osebne podatke zbiramo le, če je to nujno potrebno.

S prijavo na e-novice se strinjate, da o vas zbiramo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi. Osebni podatki, ki jih zbiramo so ime, priimek in elektronski naslov.

Če želite oddati povpraševanje, vas bomo prosili za naziv pravne osebe, ime, priimek, elektronski naslov, telefonsko številko in sporočilo. Osebne podatke potrebujemo, da vam lažje podamo odgovor oz. ponudbo na vaše povpraševanje.

Za naročilo brezplačnega preizkusa naprave morate vnesti naziv pravne osebe, ime in priimek, telefon in e-mail, po potrebi tudi sporočilo, da vas zaposleni podjetja MF plus d.o.o. kontaktirajo ter se z vami dogovorijo za termin brezplačnega preizkusa naprave ali pa vas zgolj informiramo o ponudbi.

Namen:
Osebne podatke zbiramo v skladu za namenom, za katerega ste nam jih posredovali. Posredovanih osebnih podatkov ne bomo uporabili za drug namen.

Pravna podlaga:
Osebne podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja oz. na podlagi pogodbe.

Uporaba osebnih podatkov:
Osebne podatke uporabljamo izključno za namen, zaradi katerega ste nam podatke posredovali.

Shranjevanje podatkov:
Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na e-novice, hranimo do preklica. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.
Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.

Posredovanje osebnih podatkov:
Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili, razen izbranim pogodbenim partnerjem, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo ali organizacijo.

Vaše pravice:
V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite ime, priimek ter elektronski naslov.

Zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov: info@mfplus.si ali po pošti na naslov:

MF plus d.o.o.
Pot k sejmišču 30
1231 Ljubljana – Črnuče

V primeru spora imate pravico vložiti ugovor pri podjetju MF plus d.o.o. ter pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Spori in pristojno sodišče

Udeleženec in podjetje MF plus d.o.o. se bosta trudila spore reševati sporazumno, v medsebojno obojestransko korist in v skladu z najboljšo prakso poslovanja. Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Pohvale in pritožbe uporabnikov

Zanima nas vaša izkušnja z nami, tako dobra kot slaba. Na koncu šteje samo vaše zadovoljstvo. Veseli bomo, če nam boste vašo izkušnjo pri nakupu sporočili na e-mail info@mfplus.si.