2.8.2021

Novo vozilo za gasilce PGD Trbovlje-mesto

Občina Trbovlje je skupaj z gasilci PGD Trbovlje-mesto in podjetjem MF plus d.o.o., ki bo vozilo dostavilo, podpisala pogodbo o prevzemu nove gasilske avtocisterne, ki za občino predstavlja pomembno pridobitev na področju zagotavljanja zadostne količine gasilne vode, kar je seveda nujno potrebno v primeru večjih požarov in zagotavljanju vodooskrbe prebivalcev, v primeru okvar na vodovodu.

Vozilo je vredno nekaj več kot 240.000 evrov, pri čemer bo Občina Trbovlje krila predvidoma skoraj 80 % vrednosti, preostanek pa bo kril PGD Trbovlje-mesto.

Vozilo bo imelo rezervoar za 6.000 litrov vode, kar pomeni za polovico večjo količino vode, ki jo trenutno lahko gasilci prevažajo z vozili vseh štirih gasilskih društev v občini. “V Trbovljah imamo dobro razvito hidrantno omrežje, medtem, ko na težje dostopnih območjih ne razpolagamo z dovolj velikimi količinami vode, zato je zelo pomembno, da bo novo vozilo nekoliko manjše, a zato lažje za obvladovanje, hkrati pa bo z njim mogoče priti tudi na bolj zahtevna območja.” pojasnijo na občini.

Novo gasilsko vozilo bo vsebovalo vso potrebno standardno opremo, predpisano za takšen tip vozila, poleg tega pa bo imelo tudi dodatno opremo, in sicer za prečrpavanje vode ob poplavah, štiri izolirne dihalne aparate, ki se uporabljajo za notranje napade v goreče objekte ter higiensko steno za dekontaminacijo, tako da se bo vozilo lahko uporabljalo tudi za druge namene.

Vozilo bo predvidoma predano v uporabo v mesecu oktobru 2021, mesecu požarne varnosti. Občani bodo imeli možnost spoznati novo pridobitev na večji gasilski vaji, ki jo načrtujejo trboveljski gasilci.

Gasilci so z posodobitvijo zelo zadovoljni, pove Marko Zaletel, predsednik PGD Trbovlje-mesto. Vložek v gasilstvo v Trbovljah je enak kot pretekla leta, še sporočijo s trboveljske občine, a zaradi reorganizacije naj bi prišli do točke, na kateri bodo posodobili prostore, avtopark in gasilsko zaščitno opremo.

VIR: https://zon.si/ze-letos-novo-vozilo-za-trboveljske-gasilce/

No items found.